Principper for sponsorering, gaver og reklame
 
Folkeskolen er gratis og alle udgifter afholdes som udgangspunkt af skolen for de kommunalt bevilgede midler. Jf. Folkeskoleloven §§ 19., 49. og 50.
 
Forskelle i vilkår for de enkelte klasser må ikke blive for store.
 
Gaver og lign. til en værdi af mindre end kr. 3.000,- kan modtages, hvor skolens ansatte skønner, at det er legitimt. I tvivlstilfælde forelægges ledelsen den konkrete forespørgsel.
 
Ved sponsorering og modtagelse af gaver kan der ikke blive tale om nogen form for modydelse fra skolens side såsom indflydelse på undervisningens form og indhold. Dog er salg af lodsedler, omtale i skolens nyhedsbrev og lignende naturligt og acceptabelt.
 
Ledelsen vurderer og håndterer alle øvrige henvendelser til skolen om sponsorering, gaver og reklamer.
 
I tvivlstilfælde forlægges skolebestyrelsen sagen af ledelsen.
 
 
Sponsorering, gaver og donationer
 
 
 
 
Reklame
 
 
Sponsorering og donationer, der ligger over bagatelgrænsen, vil blive oplyst i skolens nyhedsbrev.
 
 
 
 
 
Besluttet i skolebestyrelsen 1.11.2007