Billedet på sidehoved

 

Vores skole - skolen for alle

 

Tale- og høreundervisning i Samsø Kommune

Tale-hørekonsulenten varetager specialpædagogisk bistand til børn mellem 0-18 år med sproglige vanskeligheder

Der tilbydes:

 • Rådgivning: til forældre, dagplejere, pædagoger i daginstitutioner, lærere m.fl.
 • Sprogundersøgelser
 • Undervisning: i hjemmet, dagplejen, børnehaven eller skolen


Der kan være tale om problemer af vidt forskellig karakter. Eksempelvis kan det dreje sig om et barn der:

 • som 4-6 mdr. gammel endnu ikke pludrer, eller som pludselig stopper med at pludre
 • som 2-årig endnu ikke udtrykker sig sprogligt eller har svært ved at forstå sproglige henvendelser
 • som 3-4-årig begynder at stamme
 • som 3-4-årig har udtalevanskeligheder
 • har hørenedsættelse
 • i skolen taler for lavt, snøvler, læsper, stammer, har løbsk tale, har hæs stemme eller taler utydeligt
   

Hvem kan henvende sig:
Forældre der er i tvivl om deres barns sproglige udvikling, kan henvende sig direkte.
Andre der er i kontakt med barnet. Disse henvendelser skal dog ske i samarbejde med forældre:

 • Sundhedsplejerske
 • Dagplejere
 • Pædagoger
 • Lærere
 • Læger
 • Sagsbehandlere
   

Henvendelse til talehøre-konsulenten Stine Vang, kan ske på:
Telefon:         87922314
Mail:              ausiv@samsoe.dk