Billedet på sidehoved

 

Vores skole - skolen for alle

 

   Skolesundhedstjenesten

Skolesundhedstjenesten udgør et led i kommunens lovpligtige sundhedsarbejde og skal bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst med gode forudsætninger for en sund tilværelse som voksne.

Opgaven varetages af sundhedsplejersken og børne- og ungelægen i samarbejde med andre faggrupper efter behov, men først og fremmest i samarbejde med forældrene. 

Sundhedsplejerske og læge arbejder på individuelt niveau med rutineundersøgelser af alle børn på forskellige klassetrin samt undersøgelser efter behov, for eksempel på foranledning af forældre eller lærere og som opfølgning af tidligere fund.

Forældrene orienteres på forhånd om alle undersøgelser og er velkomne, ikke mindst ses det gerne, at de mindre børn har forældre med. Der indhentes ikke oplysninger udefra uden forældrenes tilladelse. 

Skolesundhedstjenesten kan arbejde med grupper af elever. Der findes en permanent gruppe for overvægtige børn.

Skolesundhedstjenesten står til rådighed for kommunen omkring forhold, der vedrører helbredsproblemer hos børn og unge.

Sundhedsplejerskens rutineundersøgelser :  
Skolesundhedspleje er et tilbud til alle børn om en sundhedssamtale på forskellige klassetrin. Derudover bliver børnene vejet og målt, og de høre- og synstestes.
Sundhedsplejersken er tilstede på skolerne mandage og torsdage i tidsrummet kl. 8:00 - 14:00.

Sundhedsplejerske Iben Kejser, telefon 87921967
og mobiltelefon 30761797 (kun i arbejdstiden).

Børne- og ungelægens rutineundersøgelser: 
Der tilbydes i samarbejde med sundhedsplejersken en indskolingsundersøgelse af alle børn i 1.klasse, hvor der sammen med forældrene gøres status over barnets helbredstilstand med henblik på det kommende skoleforløb. I 8. klasse ser lægen eleverne til udskolingsundersøgelse, hvor der ses på helbredsproblemer ved overgangen til et voksenliv med erhvervsvalg og uddannelse. I 9. klasse ses hele klassetrinnet til et "eksperimentarium", hvor eleverne selv undersøger blodtryk, vægt, lungefunktion og meget mere.

Sundhedsplejerske Iben Kejser, træffes på telefon 8792 1967

og mobiltelefon 30761797 (kun i arbejdstiden).