Samsø Kommunale Tandpleje (Børne- og ungdomstandplejen)

Tandplejen tilbyder vederlagsfri (gratis) tandpleje for børn og unge under 18 år bosiddende i Samsø Kommune. Hvis du er under 18 år er du automatisk tilmeldt tandplejeordningen.

 

Tandplejen omfatter tandeftersyn, forebyggelse, rådgivning og behandling og foregår på kommunens klinik: Kildemosen Hus 7, Tranebjerg.

 

Indkaldelse til tandeftersyn

Vi sender første indkaldelse til tandplejebesøg når børnene er 1 ½ år gamle. Vi tæller tænder, ser efter tegn på huller i tænderne og har fokus på at hjælpe forældrene med at få tandbørstningen til at fungere godt.

 

Regelmæssig tandpleje starter i 3 års alderen. Derefter indkaldes børn og unge uden problemer med tænderne ca. hver 18. måned. Børn og unge med problemer med tænderne indkaldes efter aftale med forældrene.

Tandplejen indkalder til sidste tandeftersyn i 17 ½ års alderen.

 

Åbningstider

Klinikkens normale åbningstider – eftersyn og tandbehandling:

  • Mandag                 11:30 - 18
  • Tirsdag                   8 – 15
  • Tandretning og forebyggende tandpleje efter aftale onsdag-torsdag-fredag

 

Tandplejen holder åbent i vinterferien (uge 7), i den første uge af skolernes sommerferie og i efterårsferien (uge 42) af hensyn til at kunne tilbyde tider til tandeftersyn og behandling for børn og unge, der går i skole udenøs.

 

Valgmuligheder

Hvis du ønsker et andet tandplejetilbud for dit barn, beder vi dig henvende dig til Samsø Kommunale Tandpleje om dette. Der er følgende valgmuligheder:

 

  • Tandpleje på en anden kommunes klinikker. Der kan i henhold til lovgivningen være en delvis egenbetaling.

  • Tandpleje hos privat tandlæge efter eget valg for 16-17 årige unge. Der kan i henhold til lovgivningen være egenbetaling på enkelte behandlinger for de 16-17 årige.

 

NB: Der skal indgås aftale på forhånd med Samsø Kommunale Tandpleje før behandling påbegyndes i en anden kommune eller hos privatpraktiserende tandlæge.

 

Omsorgs- og specialtandpleje

Hvis du mener, du er berettiget til omsorgstandpleje eller specialtandpleje er du velkommen til at henvende dig til Samsø Kommunale Tandpleje eller til Samsø Kommunes visitation: Marianne Mielec (tlf. 87922458 mandag-torsdag kl 8-9).

 

  • Omsorgstandpleje kan tilbydes voksne, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige voksentandplejetilbud (hos private tandlæger). Der opkræves egenbetaling.

  • Specialtandpleje kan tilbydes børn og unge og voksne, der på grund af sindslidelse, psykisk udviklingshæmning eller andet ikke er i stand til at benytte de almindelige tandplejetilbud. Der opkræves egenbetaling.

 

Personale:

  • Klinikassistent Tina Nielsen

  • Specialtandlæge Annelise Küseler (tandretning)

  • Klinikchef Niels Hansen, e-mail: aunh@samsoe.dk, telefon: 40714804

 

Nødbehandling

Udenfor normal arbejdstid (hverdage 8-15): tandplejens telefon: 51898451

Ellers ring til:

Tandlægevagten i Aarhus – telefon 40 51 51 62 eller brug privat tandlæge efter eget valg.

 

Kontaktoplysninger:

 

Samsø Kommunale Tandpleje

Kildemosen Hus 7, Tranebjerg                                                                                  

8305 Samsø                                                                                                                                          

Mail: tandplejen@samsoe.dk                                                                                     

Telefon 51898451. Daglig telefontid: 8-10