Billedet på sidehoved

 

Vores skole - skolen for alle

 

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr. 17-08-2017:  216 elever
  • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 18,3 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 16,0 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 16,3 elever pr. klasse

OBS. Ovenstående optælling forudsætter klassebetegnelser som 00A, 00B, 01A, 01B...
Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.

 

Gennemsnitskarakterer

Oplysninger om afgangselevers karaktergennemsnit findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

 

Overgang til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

Antal elever pr. pc

På Samsø Skole er der en device til alle elever. Fra 0. - 5. klasse stiller skolen en i-pad til rådighed for alle elever. Fra 6. - 10. klasse er det en chrome book.

 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 05-01-2017:  30
  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale