Profil

Pædagogiske principper

Skolens mål og holdninger

Samsø Skole bygger på folkeskolens traditioner.
Skolegangen er tilrettelagt sådan, at den, ud over den traditionelle boglige undervisning, i høj grad lægger vægt på udviklingen af elevens kreativitet og musiske evner.
Vores mål er også at give den enkelte elev viden, indblik, erfaringer og en række gode oplevel-ser, der fremmer og styrker elevens personlige udvikling.
Samsø Skoles målsætning, som vi i samarbejde med forældrene stræber efter, er blandt andet, at
 

 

 • Skolens fysiske rammer skal være tidssvarende.
 • Lokalerne skal leve op til skolelovens intentioner og kommunens gældende undervisningsvejledninger
 • Skolens undervisningsmaterialer og -materiel skal leve op til intentionerne i folkeskoleloven
 • Lærernes muligheder for at leve op til skolelovens intentioner om undervisning skal styrkes ved at prioritere personalets efter- og videreuddannelse højt
 • Det eksisterende forældresamarbejde skal fortsat støttes og udvikles således at eleverne oplever forældre og skole som samarbejdspartnere
 • Børnenes muligheder for lokale, nationale og internationale kontakter skal prioriteres højt, blandt andet gennem IT og rejsevirksomhed
 • Eleverne skal have en tryg og mobningsfri skolegang, og elevernes indflydelse skal udvikles, bl.a. gennem elevrådsarbejdet
 • Skolens SFO og børnehaveklasse samarbejder med børnehaven med det formål at gøre skiftet mellem børnehave og skole/SFO så naturligt som muligt.

De enkelte fag

Udover skolelovens fagrække tilbyder Samsø Skole de større elever valgfag i

 • Madkundskab
 • Fitness
 • Spring og redskabsgymnastik
 • Drama
 • Håndværk og design
 •  

Evt. særlige undervisningstilbud

Skolen har et kompetencecenter med cirka 20 elever tilknyttet. 
Der tilbydes her specialpædagogisk indsats.

Regler for elevernes opførsel

Forventninger til skolen
 
Forældrene kan forvente:
 
- At eleverne har en tryg skoledag
 
- At eleverne får en god faglig undervisning
 
- At indgå i dialog med skolens medarbejdere
 
- At lærerne udgiver årsplaner for fagene
 
- At lærerne udgiver elevplaner
 
- At blive inviteret til skole/hjem samtaler og forældremøder (alle invitationer på Forældreintra)
 
- At lærerne ugentligt på Forældreintra og/eller Elevintra informerer om det aktu­elle vedr. undervisning og arrangementer
 
- At lærerne gennem kontaktbogen på Forældreintra informerer om uregelmæssigheder i forhold til barnets skolegang
 
 
Fælles forventninger
 
Det forventes:
 
- At børnenes udbytte af undervisningen er
et fælles anliggende
 
- At alle er villige til at indgå i et konstruktivt og
positivt samarbejde, samt er parate til at vurdere en sag fra to sider i bl.a. konfliktsituationer
 
- At både forældre og lærere tager kontakt, hvis der er problemer
 
- At forældrene og skolen/lærerne omtaler hin­anden loyalt i børnenes nærvær
 
- At klassens sociale liv er et fælles anliggende
 
- At alle bidrager med ideer til arrangementer i klassen
 
 
Forventninger til forældrene
 
Skolen kan forvente:
 
- At eleverne møder til tiden, er velforberedte og                
deltager aktivt i undervisningen
 
- At eleverne er undervisningsparate (dvs. at eleven er udsovet, har haft en rolig morgen, har fået morgenmad og medbringer madpakke/ frugt)
 
- At eleverne er opdraget til at tage hensyn og udvise ansvarlig opførsel, samt tiltaler både per­sonale og andre elever høfligt og i et pænt sprog
 
- At forældrene dagligt orienterer sig på Forældreintra. Følger med i informationerne fra
skolen og støtter op om lektielæsningen
 
- At forældrene deltager i forældremøder, skole/hjem samtaler og fællesarrangementer
 
- At skolen respekteres som en arbejdsplads for både elever og lærere
 
At elevens ferie, fritidsinteresser og arbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes