Billedet på sidehoved

 

Vores skole - skolen for alle

 

Profil

Pædagogiske principper

Skolens mål og holdninger

Samsø Skole bygger på folkeskolens traditioner.
Skolegangen er tilrettelagt sådan, at den, ud over den traditionelle boglige undervisning, i høj grad lægger vægt på udviklingen af elevens kreativitet og musiske evner.
 
Vores mål er også at give den enkelte elev viden, indblik, erfaringer og en række gode oplevelser, der fremmer og styrker elevens personlige udvikling.
 
Samsø Skoles målsætning, som vi i samarbejde med forældrene stræber efter, er blandt andet, at Skolens fysiske rammer skal være tidssvarende. Lokalerne skal leve op til skolelovens intentioner og kommunens gældende undervisningsvejledninger.


Skolens undervisningsmaterialer og -materiel skal leve op til intentionerne i folkeskoleloven.

     

Lærernes muligheder for at leve op til skolelovens intentioner om undervisning skal styrkes ved at prioritere personalets efter- og videreuddannelse højt.

     

Det eksisterende forældresamarbejde skal fortsat støttes og udvikles således at eleverne oplever forældre og skole som samarbejdspartnere.

 

Børnenes muligheder for lokale, nationale og internationale kontakter skal prioriteres højt, blandt andet gennem IT og rejsevirksomhed.

 

Eleverne skal have en tryg og mobningsfri skolegang, og elevernes indflydelse skal udvikles, bl.a. gennem elevrådsarbejdet.

 

Skolens SFO og børnehaveklasse samarbejder med børnehaven med det formål at gøre skiftet mellem børnehave og skole/SFO så naturligt som muligt.

 

 

De enkelte fag

Udover skolelovens fagrække tilbyder Samsø Skole de større elever valgfag i

  • Madkundskab
  • Fitness
  • Spring og redskabsgymnastik
  • Drama
  • Håndværk og design

 

Evt. særlige undervisningstilbud

Skolen har et kompetencecenter med cirka 20 elever tilknyttet. 
Der tilbydes her specialpædagogisk indsats.
 

 

Regler for elevernes opførsel

Forventninger til skolen
Forældrene kan forvente:
- At eleverne har en tryg skoledag
- At eleverne får en god faglig undervisning
- At indgå i dialog med skolens medarbejdere
- At lærerne udgiver årsplaner for fagene
- At lærerne udgiver elevplaner
- At blive inviteret til skole/hjem samtaler og forældremøder
  (alle invitationer på Forældreintra)
- At lærerne ugentligt på Forældreintra og/eller Elevintra informerer om
  det aktu­elle vedr. undervisning og arrangementer
- At lærerne gennem kontaktbogen på Forældreintra informerer om
  uregelmæssigheder i forhold til barnets skolegang
 
 
Fælles forventninger
Det forventes:
- At børnenes udbytte af undervisningen er et fælles anliggende
- At alle er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde,
  samt er parate til at vurdere en sag fra to sider i bl.a. konfliktsituationer
- At både forældre og lærere tager kontakt, hvis der er problemer
- At forældrene og skolen/lærerne omtaler hin­anden loyalt i børnenes
  nærvær
- At klassens sociale liv er et fælles anliggende
- At alle bidrager med ideer til arrangementer i klassen
 
 
Forventninger til forældrene
Skolen kan forvente:
- At eleverne møder til tiden, er velforberedte og deltager aktivt i undervisningen
- At eleverne er undervisningsparate (dvs. at eleven er udsovet, har
  haft  en rolig morgen, har fået morgenmad og medbringer madpakke/
  frugt)
- At eleverne er opdraget til at tage hensyn og udvise ansvarlig opførsel,
  samt tiltaler både per­sonale og andre elever høfligt og i et pænt sprog
- At forældrene dagligt orienterer sig på Forældreintra. Følger med i
  informationerne fra skolen og støtter op om skolearbejdet.
- At forældrene deltager i forældremøder, skole/hjem samtaler og fællesarrangementer
- At skolen respekteres som en arbejdsplads for både elever og lærere
- At elevens ferie, fritidsinteresser og arbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes